Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG
Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG - czy to dobry pomysł na przetrwanie inflacji i pandemii COVID-19?

Pożyczka Antyinflacyjna dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw już dostępna

Dynamika wzrostu cen dla wielu z nas jest trudna do przełknięcia. Inflacja w Polsce bije kolejne rekordy, a konsumenci mogą się tylko zastanawiać, co jeszcze zdrożeje w 2022 roku. Problemy nie omijają też firm działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które dodatkowo muszą stawiać czoła wyzwaniom pandemii. To z myślą o nich Agencja Rozwoju Przemysłu wprowadziła Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG).

Jak czytamy w serwisie ARP, pożyczka antyinflacyjna:

  • ma pozwolić na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych,
  • będzie udzielana w formule obrotowej, przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności, oraz w formule inwestycyjnej, przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji,
  • kwoty pożyczki mają się zawierać pomiędzy 800 tys. zł a 10 mln zł, w zależności od wnioskującego,
  • okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych,
  • spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Jakie warunki musi spełnić firma, aby mogła skorzystać z Pożyczki Antyinflacyjnej z gwarancją EFG?

Firma musi prowadzić działalność na terenie Polski powyżej 12 miesięcy. Powinna też prowadzić pełną księgowość i posiadać roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a rok 2021 zakończyć z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA. Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości. Wnioskujący muszą także spełniać kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. ARP obniżyła też do 0% prowizję za udzielenie pożyczki dla wniosków złożonych do 30.03.2022 r.

W obliczu rosnącej inflacji i obostrzeń związanych z pandemią, dla firm operujących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw skorzystanie z Pożyczki Antyinflacyjnej może okazać się dobrym pomysłem, dającym instrumenty do stawienia czoła dzisiejszym wyzwaniom.

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG została szczegółowo przedstawiona w serwisie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.