Czasem pomysł na życie kiełkuje w głowie zupełnie niespodziewanie. Może być wypadkową kilku luźnych myśli, pozornie ze sobą niezwiązanych, choć zawierających jakiś wspólny mianownik. Trzeba tylko umieć go wyciągnąć i należycie zinterpretować, by dostrzec szansę dla rozwoju idei. Ów pomysł ...