Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może zacierać ręce. Termin zakończenia rekrutacji na Brave Camp - organizowaną przez Inkubator UW akademię przedsiębiorczości, został przesunięty na 9 stycznia 2022 roku. Jeśli zaliczasz się do tego grona i pracujesz nad projektem ...

Czasem pomysł na życie kiełkuje w głowie zupełnie niespodziewanie. Może być wypadkową kilku luźnych myśli, pozornie ze sobą niezwiązanych, choć zawierających jakiś wspólny mianownik. Trzeba tylko umieć go wyciągnąć i należycie zinterpretować, by dostrzec szansę dla rozwoju idei. Ów pomysł ...