Regulamin

 1. Postanowienia ogóle
  1. Serwis – strona pomyslnazycie.eu wraz z podstronami.
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Osoba nadzorująca pracę Serwisu jest dalej zwana Właścicielem.
  3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu.
 2. Odpowiedzialność za treść
  1. Właściciel Serwisu odpowiada jedynie za treści własne. Właściciel nie odpowiada za treści zamieszczone przez Użytkowników, w szczególności za ich poglądy czy opinie. Treści niezgodne z polskim prawem, przyjętymi obyczajami czy Regulaminem będą usuwane z Serwisu.
  2. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zamieszczane w Serwisie informacje były rzetelne, poprawne i nie wprowadzały w błąd, lecz nie udziela gwarancji co do ich prawdziwości, kompletności i aktualności. Jeśli Użytkownik natrafi na błędną informację, proszony jest o przedstawienie problemu w komentarzu bądź kontakt z Redakcją.
  3. W Serwisie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu i za których treść nie odpowiada.
  4. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie w momencie, gdy Użytkownik trafi w Serwisie na linki lub treści w jakikolwiek sposób wątpliwe a także niezgodne z prawem, Regulaminem lub naruszające dobre imię osób trzecich.
 3. Treści Użytkownika
  1. Komentarze
   1. Użytkownik może dodawać komentarze jako Gość lub jako osoba zarejestrowana. Istotne: została użyta platforma komentarzy autorstwa zewnętrznego usługodawcy, podane podczas dodawania komentarza dane osobowe wyjdą więc poza strukturę Serwisu.
   2. Użytkownik ma możliwość dodawania komentarzy zarówno do treści głównej, jak i do komentarzy innych Użytkowników. Odpowiedzialność Właściciela w tym przypadku określa punkt 2.1 tego Regulaminu.
   3. Użytkownik nie będzie używał w komentarzach słów powszechnie uważanych za obraźliwe ani treści niezgodnych z prawem czy netykietą. Powstrzyma się też od spamu oraz reklamowania siebie czy podmiotów trzecich. Dopuszczalne są jednakże rzeczowe, nieobraźliwe dyskusje dotyczące działań podmiotów trzecich, o ile wiążą się one z treścią artykułu.
   4. Właściciel zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia lub ocenzurowania wypowiedzi Użytkowników, jeśli uzna, iż w jakikolwiek sposób godzą one w dobre imię osób trzecich, łamią prawo lub są sprzeczne z Regulaminem.
  2. (skreślony)
 4. Przesyłanie artykułów do publikacji
  1. Jest możliwość publikacji tekstu nadesłanego przez Użytkownika. Warunki publikacji oraz zasady nadsyłania tekstów zostały szeroko opisane w Zasadach Współpracy.
 5. Prawa autorskie
  1. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie stanowią własność intelektualną Właściciela.
  2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania elementów Serwisu w celach komercyjnych, zarówno w całości jak i w zmodyfikowanej formie. Używanie grafik, multimediów czy tekstów jest możliwe tylko w celach niekomercyjnych. W przypadku użycia treści Serwisu, Właściciel zobowiązuje osobę korzystającą z jego własności do podania nazwy i adresu źródła.
 6. Zmiany w Regulaminie
  1. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jego zmieniona wersja razem z datą korekty zostanie umieszczona w tym miejscu. Ponadto, może pojawić się informacja o tym na stronie głównej lub w innych miejscach Serwisu.