Pomagać można na wiele różnych sposobów. Wolontariat, dary dla domu dziecka, zakupy dla seniorów czy zbiórka na rzecz chorej osoby – prywatnie czy poprzez firmę, każdego roku tysiące (jeśli nie miliony!) Polaków wspierają potrzebujących. Jednym z najbardziej wyrazistych programów pomocowych ...